The Urban Citania - Builds Bonny Citania.

Att lära sig mer

Att resa är väldigt roligt och lärorikt. Man ska vara öppen för andra människors erfarenheter och olika vanor. Då kan man lära sig mycket. Dessutom ökar det ens förståelse för andra och minskar ens egen betydelse. Det gör att man blir mer utåtriktad och mindre självcentrerad. Det finns ett ordspråk som säger: "När man pratar själv kan man på sin höjd förstärka det man redan vet men om man låter andra prata kan man öka sin kunskap". Jag tror inte det är exakt citat men något liknande och det är så sant. Vi har två öron och en mun, det är alltså bättre att lyssna än att tala. Då lär vi oss mer om omvärlden och blir inte så inskränkta.