The Urban Citania - Builds Bonny Citania.

Bastu på ved

Det vinns många olika typer av bastu. Det finns till exempel vedeldad bastu som använder sig av trä som brinner för att alstra värme. Sen så finns det en som har stenar i sig som jag tror är den vanligaste varianten. Det är el som värmer upp stenarna så att de blir otroligt varma. Men jag tycker faktiskt mer om den som har ved i sig. Det känns lite mer naturligt och mysigare måste jag säga. Och det luktar också otroligt gott tycker jag. Så om jag ska bygga en bastu någon gång så kommer jag nog att ta en sådan måste jag säga.